...
Strona Główna » Pozostałe » Jak otrzymać maksymalne odszkodowanie
jak otrzymać maksimum odszkodowania

Jak otrzymać maksymalne odszkodowanie

Jak otrzymać maksymalne odszkodowanie? 7 wskazówek, jak uzyskać maksymalne odszkodowanie w przypadku roszczenia z tytułu obrażeń ciała.

Spis treści

Odtwórz wideo

Aby złożyć skuteczne roszczenie z tytułu obrażeń ciała, musisz być w stanie udowodnić dwie rzeczy:

 

 1. Do wypadku doszło z winy kogoś innego
 2. Twoje obrażenia powstały w wyniku tego konkretnego wypadku

 

Jeśli możesz udowodnić oba powyższe stwierdzenia, masz duże szanse na wygranie roszczenia i przyznanie odszkodowania za obrażenia. 

Nie gwarantuje to jednak automatycznie, że otrzymasz „sprawiedliwe” rozliczenie. Na obliczenie kwoty odszkodowania za obrażenia ciała wpływa kilka czynników. 

To, co zrobisz po wypadku, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnego odszkodowania za Twoje roszczenie z tytułu obrażeń ciała.

Oto siedem rzeczy, które możesz zrobić, aby zmaksymalizować odszkodowanie w ramach roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Zachowaj wszystkie dowody związane z wypadkiem

Udowodnienie winy może być bardzo trudne, jeśli nie masz żadnych dowodów na poparcie roszczenia z tytułu wypadku. 

Dokładne dowody, których będziesz potrzebować, aby wzmocnić swoją sprawę, zależą od charakteru danego wypadku.

Ogólnie rzecz biorąc, niektóre rzeczy, które można wykorzystać jako dowód, obejmują między innymi:

 • Zdjęcia lub filmy z miejsca wypadku
 • Zdjęcia twoich obrażeń
 • Zeznania osób, które były świadkami wypadku
 • Pisemny protokół w księdze wypadków przy pracy w razie wypadku przy pracy
 • Kopia nagrań z pobliskich kamer CCTV, jeśli zarejestrowały wypadek
 • Raport policyjny w przypadku wypadku drogowego dowolnego typu
 • Raport lekarski zawierający zapis wszystkich raportów diagnostycznych, zabiegów medycznych, leków na receptę i wszelkich procedur przeprowadzonych w celu leczenia urazów
 • Zapis ważnych szczegółów dotyczących wypadku, w tym daty, godziny i miejsca wypadku.

Skonsultuj się z lekarzem natychmiast po wypadku

Konsultacja z lekarzem to najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić po każdym wypadku. Jest to jeszcze ważniejsze, jeśli planujesz dochodzić roszczenia z tytułu obrażeń ciała.

Opinia lekarza o przyczynie i ciężkości obrażeń może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania maksymalnego odszkodowania. 

Ten raport służy również do dokumentowania zabiegów, których będziesz potrzebować, a także do twoich perspektyw pełnego wyzdrowienia. Szczegółowy raport lekarza daje dokładny obraz Twoich obrażeń i stanowi podstawę do obliczenia odszkodowania. Wygranie roszczenia o odszkodowanie za obrażenia ciała bez tego raportu jest prawie niemożliwe.

Ważne rzeczy, o których należy pamiętać podczas spotkania z lekarzem:

 • Poinformuj lekarza o wszystkich objawach po wypadku, jakkolwiek drobne by się nie wydawały. Jeśli nie zgłosisz żadnego objawu, jeśli z czasem stan się pogorszy, możesz nie być w stanie dodać go później do raportu i możesz nie otrzymać odszkodowania za ten uraz.
 • Nie udawaj, że twoje obrażenia są gorsze niż są. Firma ubezpieczeniowa pozwanego z pewnością przyjrzy się twoim obrażeniom i unieważni twoje roszczenie, jeśli odkryje, że kłamiesz.
 • Nie polegaj całkowicie na lekarzu, który zada ci wszystkie właściwe pytania. Zgłoś się na ochotnika, jeśli lekarz nie zapyta Cię o coś, co Twoim zdaniem może być ważne

Prowadź rejestr wszystkich strat finansowych

Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie za wszystkie straty, które poniosłeś po wypadku, musisz najpierw wiedzieć, ile Cię to kosztowało. 

Zapamiętanie wszystkich wydatków jest prawie niemożliwe, jeśli nie masz rejestru. Zachowaj osobną teczkę, w której zapisujesz wszystkie rachunki lub zapisujesz wszystkie wydatki związane z wypadkiem. Może to obejmować:

 • Wszelkie wydatki medyczne, w tym honoraria lekarza i koszty leków na receptę, badań diagnostycznych i procedur
 • Koszt podróży do i ze szpitala w celu dalszego leczenia, w tym parkingu szpitalnego
 • Koszt osobistych urządzeń wspomagających, które pomogą ci funkcjonować samodzielnie po wypadku
 • Koszt zmian konstrukcyjnych w Twoim domu lub pojeździe
 • Koszt pomocy domowej, jeśli nie jesteś już w stanie samodzielnie wykonywać prac domowych
 • Koszty poniesione przez rodzinę i przyjaciół, którzy musieli ci pomóc
 • Koszty zniszczonego lub zniszczonego mienia w wyniku wypadku

Nie akceptuj pierwszej oferty bez zasięgnięcia porady eksperta

Standardową praktyką firm ubezpieczeniowych jest docieranie do ofiar wypadków i oferowanie ugody, zwłaszcza gdy są pewni, że przegrają. 

Ich oferta może wydawać się hojna, ale najprawdopodobniej taka nie jest. Firma ubezpieczeniowa może oferować pieniądze tylko na wyjście z większej ugody. 

Problem polega na tym, że po zaakceptowaniu ich oferty możesz utracić prawo do dochodzenia dalszego odszkodowania. Porozmawiaj najpierw z prawnikiem ds. obrażeń ciała, może Cię to zaskoczyć, jak wysokie odszkodowanie możesz otrzymać.

Prowadź dziennik lub dziennik urazów

Dni, tygodnie i miesiące po poważnym urazie mogą minąć w mgnieniu oka na zabiegi medyczne i rosnące wydatki. 

Możesz także przechodzić przez wiele wzlotów i upadków, gdy zmagasz się z bólem, niemożnością uczestniczenia w czynnościach, które zawsze sprawiały Ci przyjemność, oraz niepewnością, co przyniesie przyszłość. 

Zapisywanie myśli i emocji w dzienniku może podkreślić wpływ wypadku na psychikę i psychikę. Może to pomóc w uzyskaniu maksymalnego odszkodowania za ból i cierpienie spowodowane wypadkiem.

Zgłoś roszczenie tak szybko, jak to możliwe

Wszystkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała muszą zostać złożone w ciągu trzech lat od czasu wypadku lub trzech lat od momentu postawienia diagnozy. 

Jeśli okres przedawnienia wygaśnie, możesz utracić wszelkie prawa do dochodzenia odszkodowania za konkretny uraz. 

Zebranie niezbędnych dowodów i dokumentacji może zająć więcej czasu, niż myślisz, więc nie czekaj. Ważne jest, aby zacząć jak najszybciej i złożyć wniosek przed upływem terminu.

Skontaktuj się z prawnikiem ds. obrażeń ciała

Wygranie roszczenia o odszkodowanie za obrażenia ciała bez profesjonalnej pomocy prawnej nie jest łatwe. 

Nawet jeśli wszystkie dowody przemawiają na Twoją korzyść, nadal istnieje ryzyko, że nie otrzymasz maksymalnego odszkodowania, do którego jesteś uprawniony. 

Prawnicy zajmujący się obrażeniami ciała są ekspertami w tej dziedzinie. Gdy zgodzą się reprezentować Cię, zbadają precedensy i skonsultują się z ekspertami medycznymi, aby określić zakres i rokowanie Twoich obrażeń oraz obliczyć maksymalne odszkodowanie. 

Będą również negocjować z prawnikami pozwanego, aby zapewnić, że otrzymasz sprawiedliwą ugodę.

Każda z tych siedmiu wskazówek jest równie ważna dla uzyskania maksymalnego odszkodowania za jakiekolwiek roszczenie z tytułu obrażeń ciała.

Zastrzeżenie:

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat odszkodowań w UK i nie zastępują profesjonalnej opinii prawniczej, lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów prawnych, zdrowotnych powypadkowych skontaktuj się odpowiednio z prawnikiem, lekarzem.

Pokrewne wpisy:

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.