...

Uległeś Wypadkowi W UK Nie Z Twojej Winy? Uzyskaj Należne Odszkodowanie w UK.

OdszkodowaniewUK.com

Sprawdź sobie. Tu znajdziesz informacje co zrobić w sytuacji kiedy ulegniesz wypadkowi w UK nie z Twojej winy oraz jakie masz prawa.

Czy jesteś jedną z osób w UK, która śpi na pieniądzach?

Miałeś wypadek drogowy nie z Twojej winy?
Czy wiesz, że możesz otrzymać ODSZKODOWANIE w UK sięgające nawet kilku tysięcy funtów?

Kliknij poniżej zobacz Cennik Odszkodowania.

Wypadki w UK mogą przybrać różną postać. Może to być wypadek w pracy, wypadek drogowy, wypadek w miejscu publicznym.

Odszkodowanie w UK czasem bardzo wysokie nawet KILKA TYSIĘCY FUNTÓW!

Czy taka kwota mogłaby zmienić Twoje życie? Zrekompensować ból i cierpienie? 70% osób wcześniej nie wiedziało, że należy im się odszkodowanie wprost nie mieli o tym pojęcia.

Wypadki drogowe, wypadki w pracy to nieszczęścia, które mogą przydarzyć się każdemu.

Czy jesteś jedną z osób która brała udział w wypadku drogowym? Uległa wypadkowi w pracy? Przekonaj się czy należy Ci się  odszkodowanie w UK zadzwoń teraz.

Odszkodowanie w UK najczęstsze przypadki wypadki

wypadek drogowy w uk co zrobić

Czy Brałeś udział w Wypadku drogowym w UK?

Stłuczka, byłeś kierującym, pasażerem? Jakie prawa? Kierujący czy pasażer masz prawo do odszkodowania za ból i cierpienie.

Wypadek w miejscu publicznym UK Odszkodowanie

Czy uległeś wypadkowi w miejscu publicznym

Poślizgnięcie, upadek potknięcie w sklepielub innym miejscu publicznym. Jeśli doznałeś obrażeń w wypadku w miejscu publicznym, możesz ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną krzywdę.

Wypadek w pracy w UK odszkodowanie

Co jeżeli przydarzy się Wypadek w pracy

Wypadek z winy pracodawcy, współpracownika, wadliwego sprzętu?

FAQ - Odszkodowanie w UK Często zadawane pytania

Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym z 1988 r. wszyscy użytkownicy dróg mają wobec siebie obowiązek zachowania ostrożności. Oznacza to, że Twoje roszczenie jako pieszego może dotyczyć rowerzysty, motocyklisty lub kierowcy autobusu, samochodu, ciężarówki, taksówki, furgonetki lub innego pojazdu w tym te, które nie są prawnie dozwolone na drogach, takie jak prywatne e-hulajnogi.

Najlepsza firma prawnicza to ta, która jest autoryzowana przez SRA – Solicitors Regulation Authority. Dobrze jest wybrać firmę która ma przejrzyste warunki oferowanych usług, nie tylko dobry PR (marketing)

O odszkodowanie w UK możesz ubiegać się kiedy brałeś udział w niezawinionym wypadku. 

Jeżeli brałeś udział w wypadku jako pasażer gdzie kierujący autem zawinił masz prawo do odszkodowania. Jako pasażer w aucie podlegasz opiece kierującego. 

Wypadki samochodowe mogą powodować szum w uszach. Oto kilka przykładów niektórych przyczyn szumu w uszach po wypadku samochodowym:

Uraz kręgosłupa szyjnego – wypadek samochodowy może spowodować uraz kręgosłupa szyjnego, jeśli siła zderzenia spowoduje nagłe szarpnięcie głową lub szyją. Może to mieć efekt domina w twoim układzie słuchowym i zmienić nerwy słuchowe.

Uraz głowy – może skutkować pęknięciem błony bębenkowej i długotrwałym szumem w uszach.

Jeśli szum w uszach jest spowodowany urazem kręgosłupa szyjnego, prawdopodobnie będzie trwał tylko przez krótki czas. Jednak czasami objawy będą trwać dłużej i mogą stać się bardziej uporczywe, jeśli na przykład jesteś narażony na głośne dźwięki.

Tak, jeśli posiadasz pełne ubezpieczenie samochodu. Proces roszczenia będzie jednak trudniejszy, ponieważ Twój ubezpieczyciel nie będzie w stanie odzyskać kosztów od drugiej strony.

Posiadacze polisy „Third Party” inaczej „pożar i kradzież” nie będą mogli złożyć roszczenia do swojego ubezpieczyciela, ale mogą ubiegać się o odszkodowanie za pośrednictwem Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (MIB).

Ustawa o ruchu drogowym (1998) stanowi, że kierowcy powinni zgłaszać policji wszelkie wypadki, w których ludzie, mienie lub zwierzęta ucierpieli lub zostali ranni. Definicja szkody lub obrażeń może się różnić w zależności od kierowcy, dlatego zawsze najlepiej jest zgłaszać incydenty, bez względu na to jak mały był.

Wszystkie przypadki są wyjątkowe, ale jeśli inna osoba była odpowiedzialna za Twój wypadek lub uraz w pracy, prawdopodobnie możesz ubiegać się o odszkodowanie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jest to pracodawca, współpracownik czy przełożony.

Pierwsza rzecz, którą będziesz musiał zrobić po napaści w pracy, będzie zależała od charakteru napaści.

Jeśli współpracownik napada cię fizycznie, ocena twoich obrażeń powinna być twoim najwyższym priorytetem. Twoje dobre samopoczucie jest ponad wszystko. Jeśli jesteś ciężko ranny, musisz zwrócić się o pomoc lekarską. Poproś lekarza, który cię leczy, o dostarczenie szczegółowego raportu opisującego zakres obrażeń i zalecany protokół leczenia.

Wszelkie roszczenia z tytułu obrażeń ciała w Wielkiej Brytanii podlegają 3-letniemu terminowi przedawnienia. Może to rozpocząć się od daty odniesienia obrażeń lub od daty uzyskania wiedzy (kiedy zdiagnozowano obrażenia).

To oczywiście zależy wyłącznie od Ciebie. Jeśli jednak Twoim roszczeniem zajmie się doświadczony prawnik, będzie Cię reprezentował na podstawie umowy No Win No Fee. Oznacza to, że nie poproszą Cię o uiszczenie opłat prawnych z góry

Każdy prawnik oferujący usługę No Win No Fee weźmie na siebie większość ryzyka finansowego związanego z dochodzeniem odszkodowania. W związku z tym zaproponują przyjęcie roszczeń tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona możliwość wygrania roszczenia. Zanim wyrażą zgodę na pracę dla Ciebie, sprawdzą, czy:

  • Pozwany w Twojej sprawie miał wobec Ciebie prawny obowiązek dochowania należytej staranności; I
  • Pozwany dopuścił się zaniedbania; I
  • Z powodu tego zaniedbania doszło do wypadku, w wyniku którego zostałeś ranny.

Oferty odszkodowania mogą być składane i akceptowane w dowolnym momencie – przez pozwanego lub jego firmę ubezpieczeniową. Często składają „ofertę przedmedyczną” przed zaangażowaniem adwokata, ale ta oferta jest zazwyczaj niska, aby wypłacić mniej pieniędzy.

Jeżeli pozwany przyjmuje odpowiedzialność, często składa ofertę, zanim sprawa zostanie rozpatrzona w sądzie, aby uniknąć konieczności pokrycia kosztów sądowych.

Po zaakceptowaniu odpowiedzialności i uzgodnieniu oferty odszkodowania, wypłata pieniędzy zwykle zajmuje około miesiąca.

Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do informacji na jej temat przechowywanych przez inny podmiot.

Na przykład w przypadku wypadku samochodowego, zgodnie z tą ustawą, masz prawo dostępu do wszelkich nagrań z monitoringu, na których widać Ciebie lub Twój pojazd.

Czasami lekarz może uznać, że potrzebne jest dalsze badanie przez eksperta zajmującego się inną dyscypliną medyczną. Może na przykład zalecić ocenę przez psychiatrę, jeśli w wyniku wypadku dotknęły Cię objawy psychiczne.

Z prawnego punktu widzenia możesz ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie obrażenia odniesione przez rowerzystę potrąconego przez samochód podczas wypadku drogowego (RTA), jeśli:

  • Inny użytkownik drogi (pozwany) miał wobec Ciebie prawny obowiązek zachowania ostrożności; I
  • Spowodowali wypadek, bo byli w jakiś sposób niedbali.
  • Odniosłeś obrażenia podczas wypadku.

porażenie prądem odszkodowanie UK

Dochodzenie odszkodowania za porażenie prądem elektrycznym może być możliwe, jeśli doznałeś oparzeń lub innych obrażeń (w tym psychicznych) w wyniku cudzego zaniedbania. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do złożenia wniosku o odszkodowanie za porażenie prądem, prawnik ds. obrażeń ciała będzie chciał wiedzieć, czy:

  • Osoba/pracodawca/firma/firma, którą obwiniasz, była ci winna obowiązek opieki?
  • W jakiś sposób dopuścili się zaniedbania, co spowodowało wypadek/incydent;
  • Doznałeś porażenia prądem w wyniku tego wypadku/incydentu.

Masz pełne prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu obrażeń odniesionych w pracy, gdy wypadek był spowodowany zaniedbaniem ze strony pracodawcy. 

Oznacza to, że zwolnienie po wypadku w pracy , kara dyscyplinarna lub inne traktowanie z powodu roszczenia o odszkodowanie jest niezgodne z prawem. 

Twój landlor jest odpowiedzialny za stan budynku tak aby nadawał się do zamieszkania. Był wolne od wilgoci, zagrożeń itp. Jeżeli w wyniku zaniedbania landlorda ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz masz prawo żądać od niego odszkodowania.

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.