...
Strona Główna » Obrażenia » Odszkodowania UK kalkulator cennik
jak otrzymać maksimum odszkodowania

Odszkodowania UK kalkulator cennik

Odszkodowania UK kalkulator cennik. Chcesz prosto dowiedzieć się ile odszkodowania w UK możesz dostać za obrażenia których doznałeś w wypadku? Sprawdź teraz.

Spis treści

Kalkulator cennik odszkodowania w UK za obrażenia ciała (szkoda osobowa) — o jaką kwotę mogę się ubiegać?

Obliczenie, ile odszkodowania może zostać przyznane za roszczenie z tytułu obrażeń ciała, jest dość proste dla prawnika zajmującego się obrażeniami ciała.

Jeśli odniosłeś obrażenia nie z własnej winy, ale z winy osoby trzeciej, możesz mieć prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie za obrażenia ciała. Złożenie roszczenia jest znacznie prostsze, niż ludzie myślą, zwłaszcza gdy do nadzorowania sprawy wyznaczony jest prawnik ds. obrażeń ciała.

Często zadawane pytanie, brzmi: ile otrzymam odszkodowania w UK za obrażenia ciała? Po poinformowaniu adwokata o tym, jak doszło do tego wypadku i dlaczego uważasz, że odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, doświadczony prawnik ds. obrażeń ciała będzie w stanie od razu doradzić, czy przysługuje Ci roszczenie z tytułu obrażeń ciała i oszacować, ile odszkodowania możesz otrzymać.

Co to jest szkoda osobowa?

Termin obrażenia ciała to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych dziedzin, takich jak wypadki drogowe, wypadki w pracy, poślizgnięcia, potknięcia i upadki itp.

Jeśli uważasz, że obrażenia, których doznałeś lub choroba, której się nabawiłeś, są spowodowane zaniedbaniem innej osoby, nie wahaj się domagać odszkodowania. Tu może być pomocny kalkulator odszkodowania aby ocenić ile odszkodowania może przysługiwać (orientacyjenie).

Czy mogę złożyć roszczenie z tytułu obrażeń ciała?

Osoba może wnieść roszczenie z tytułu obrażeń ciała z różnych powodów. Najczęstsze rodzaje roszczeń z tytułu obrażeń ciała pochodzą od osób, które odniosły obrażenia w wypadkach drogowych, wypadkach podczas pracy oraz poślizgnięciach i potknięciach, które mają miejsce w miejscach publicznych.

Można śmiało powiedzieć, że takie wypadki mogą się zdarzyć i nie będzie nikogo winnego, to są po prostu „wypadki”. Jeśli jednak dojdzie do takich wypadków, które nie miałyby miejsca, gdyby nie wina osoby trzeciej, masz prawo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie w UK.

Uszkodzenie ciała niekoniecznie oznacza, że dana osoba została ranna i doznała obrażeń fizycznych, obejmuje również osoby, które zachorowały w wyniku zaniedbania innej osoby.

Jeśli uważasz, że zachorowałeś w wyniku innej choroby, być może Twoje miejsce pracy było nieodpowiednie i niezdrowe, a bezpośrednio w rezultacie spowodowało to u Ciebie chorobę, masz dobry powód do roszczenia o odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy.

Zrozumiałe jest, że dla osób, które chcą dochodzić roszczeń z tytułu obrażeń ciała, odszkodowanie jest tylko częścią tego procesu, składanie roszczeń z tytułu obrażeń ciała może oznaczać, że masz nadzieję, że zostaniesz przywrócony do poprzedniej sytuacji fizycznej, zdrowotnej i finansowej. w którym byłeś przed wypadkiem.

Złożenie wniosku może również oznaczać, że możesz mieć dostęp do rehabilitacji i fizjoterapii, dzięki czemu Twoja droga do wyzdrowienia może zostać przyspieszona i możesz wrócić do normalnego życia.

Co jest potrzebne do dochodzenia roszczenia z tytułu obrażeń ciała?

Informacje wymagane do wniesienia roszczenia z tytułu obrażeń ciała obejmują;

Dane osobowe – adwokaci pobiorą informacje dotyczące danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia itp. w celu rozpoczęcia tworzenia akt osobowych.

Informacje o osobie trzeciej – informacje dotyczące osoby trzeciej, tj. tego, kto Twoim zdaniem ponosi winę za uraz lub chorobę, której doznałeś. W przypadku wypadku drogowego, RTA, ważne jest, aby udało Ci się uzyskać dane rejestracyjne osoby/osób, które Twoim zdaniem są winne, uzyskać jak najwięcej szczegółów, ponieważ oznacza to, że Twoja sprawa będzie prostsza .

Jeśli obrażenia ciała są obrażeniami związanymi z pracą, wystarczy nazwa i adres Twojej firmy, a w przypadku poślizgnięcia, potknięcia i upadku nazwa lub miejsce lub miejsce zdarzenia.

Identyfikacja – konieczna będzie również osobista identyfikacja w zakresie paszportu, prawa jazdy i potwierdzenia adresu.

Zdjęcia – zdjęcia są bardzo ważną częścią udowodnienia Twojej sprawy, mogą pokazać, jak to się mogło stać, gdzie to się stało, w niektórych przypadkach powagę incydentu, a także zdjęcia odniesionych obrażeń.

Pod względem,

– RTA, jeśli to możliwe, obrazy miejsca zdarzenia są ważnymi lub możliwymi szkicami, zdjęciami uszkodzeń pojazdów zarówno twoich, jak i innych zaangażowanych, a także zdjęciami obrażeń.

– Poślizgnięcie, potknięcie i upadek – ważne jest, aby sfotografować obszar, który spowodował poślizgnięcie lub potknięcie, zwłaszcza jeśli był to podniesiony krawężnik. Konieczne będzie również wykonanie pomiarów. Jeśli wada podniesionego krawężnika jest głębsza niż 1 cal, może nie być przypadku. Znajomość dokładnego miejsca poślizgnięcia lub potknięcia jest ważna, więc jeśli to możliwe, umieść na obrazie rozpoznawalne przedmioty lub numery, takie jak numer drzwi.

– Wypadki przy pracy – mogą wymagać sfotografowania poszczególnych części miejsca pracy, maszyn lub niebezpiecznych przedmiotów, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu.

– Choroba przemysłowa – do udowodnienia Twojej sprawy wymagane są dowody medyczne.

Dokumentacja – jeśli policja lub medycy byli obecni na miejscu zdarzenia, kopie ich raportów są bardzo ważne, jednak zwykle mogą uzyskać do nich dostęp adwokat, który o to poprosi. Numery referencyjne policji, jeśli były obecne na miejscu zdarzenia, są niezbędne, aby można było ustalić dalsze dokumenty.

Wydatki bieżące — pokwitowania lub zdjęcia wszelkich wydatków bieżących poniesionych w związku z incydentem, który miał miejsce.

Posiadanie wszystkich poprawnych i dokładnych informacji wraz z odpowiednią dokumentacją zapewni, że każda sprawa dotycząca obrażeń ciała będzie miała dobre podstawy.

Wydaje się to niesprawiedliwe, ale to do powoda należy udowodnienie i przedstawienie dowodów na poparcie swojego roszczenia oraz udowodnienie winy strony trzeciej.

Im bardziej wiarygodna dokumentacja, którą można przedstawić, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się sukcesem i przy maksymalnym potencjale uzyskania należnego odszkodowania.

O co mogę ubiegać się w roszczeniu o odszkodowanie za obrażenia ciała?

odszkodowanie w uk za co

Każdy przypadek obrażeń ciała należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ nie ma dwóch takich samych przypadków obrażeń ciała. Chociaż niektóre przypadki mogą wydawać się bardzo podobne w rzeczywistości, jeśli chodzi o szczególne szkody, tj. osobistą sytuację finansową, będą one uzasadniać różne kwoty odszkodowania, ponieważ każda osoba ma inny status finansowy.

Dokładne obliczenie wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest możliwe tylko po zbadaniu ofiary wypadku przez lekarza sądowego i obliczeniu wszystkich bieżących wydatków. Dołączenie jakiejkolwiek kwoty do roszczenia z tytułu obrażeń ciała jest prawie niemożliwe na samym początku sprawy, ponieważ należy obliczyć zarówno odszkodowanie ogólne, jak i odszkodowanie specjalne (patrz poniżej).

W pełni zrozumiałe jest, że każdy rodzaj obrażeń ciała może odbić się na życiu człowieka, najmniejszy uraz lub choroba może spowodować zakłócenia, a także skutki psychologiczne, dlatego wprowadzono odszkodowanie za obrażenia ciała. Uważano, że ci, którzy cierpią z powodu zaniedbania lub winy innej osoby, powinni otrzymać rekompensatę za ból i cierpienie wraz z wszelkimi wydatkami finansowymi, które poniosą.

Prawo stanowi, że ofiary obrażeń ciała mają prawo do możliwości wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie, ponieważ nie odniosłyby obrażeń ani nie zachorowałyby, gdyby nie zaniedbanie osoby trzeciej. Jednak prawo zdecydowanie podkreśla, że odszkodowanie za obrażenia ciała nie ma na celu uzyskania osobistych korzyści finansowych, ale ma na celu przywrócenie wnioskodawcy sytuacji finansowej i zdrowotnej, w jakiej znajdował się przed zdarzeniem.

Kwota odszkodowania za obrażenia ciała, które jest przyznawane za roszczenie z tytułu obrażeń, opiera się na dwóch głównych obszarach;

Szkody ogólne –

Takie odszkodowania zostały wprowadzone, aby ofiary obrażeń ciała mogły otrzymać odszkodowanie za ból i cierpienie, przez które przeszły. Szkody ogólne (znane również jako szkody hedoniczne) obejmują:

 • Ból
 • Utrata/upośledzenie zdrowia psychicznego.
 • Utrata/osłabienie sprawności fizycznej.
 • Zmniejszona radość życia.
 • Utrata towarzystwa.
 • Utrata konsorcjum.
 • Zniekształcenie fizyczne.

 

Każdy człowiek jest inny i cierpi na różne sposoby. Trudno jest ocenić lub obliczyć, jak bardzo dana osoba cierpi lub cierpiała. Ludzie mają różne progi bólu, więc osoba, która mogła zostać zraniona w podobny sposób, może odczuwać różne poziomy bólu.

Przy obliczaniu kwoty odszkodowania za obrażenia ciała w zakresie szkód ogólnych, prawnicy wykorzystają dowody medyczne od eksperta medycznego wraz z kwotami obrażeń ciała zasądzonymi w podobnych sprawach w przeszłości, aby móc przyznać odpowiednią kwotę odszkodowania.

Specjalne szkody –

Zrekompensuj ofierze szkody na osobie wymierne pieniądze i straty finansowe, które wystąpiły bezpośrednio w wyniku wypadku.

Wprowadzane są specjalne odszkodowania, aby osoba ubiegająca się o odszkodowanie mogła odzyskać wszelkie wydatki, które zostały spowodowane lub poniesione w wyniku urazu lub choroby poniesionej w wyniku zaniedbania lub winy strony trzeciej.

W odniesieniu do prawa deliktowego przyznaje się specjalne odszkodowanie, aby wnioskodawca mógł wrócić do sytuacji finansowej, w jakiej znajdował się przed wystąpieniem incydentu:

Obejmują one następujące –

 • Utrata obecnych, przeszłych i przyszłych zarobków, które zostały utracone.
 • Strata dotycząca przyszłych możliwości zatrudnienia, emerytury, rozwój kariery.
 • Opieka medyczna.
 • Każda potrzebna rehabilitacja.
 • Pomoc i opieka domowa.
 • Adaptacja domu.
 • Koszty recepty.

Odszkodowania UK kalkulator cennik

Ile odszkodowania w UK otrzymam za obrażenia ciała?

Poniższa tabela ilustruje kwotę odszkodowania, które może zostać przyznane w zależności od urazu i tego, jak poważny może być ten uraz.

Podane kwoty zostały oszacowane na podstawie wskazówek wydanych przez Kolegium Sądowe, które określają kwoty odszkodowań za różne urazy i choroby, które mogą wystąpić.

Jednak bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że podane kwoty są jedynie kwotami odszkodowania za obrażenia ciała, które są przyznawane za same obrażenia i mogą nie uwzględniać żadnych kwestii finansowych, ponieważ oszacowanie całkowitej kwoty, jaką dana osoba otrzymałaby bez wiedząc, w jaki sposób wpłynie to na ich sytuację finansową, ponieważ każda osoba ma własną sytuację finansową.

Obrażenia Kwota Odszkodowania
Uraz ścięgna Achillesa - Najpoważniejsze: Zerwane ścięgno Achillesa, ograniczona ruchomość kostki.W okolicach 38 340 £
Uraz ścięgna Achillesa - Poważny: Całkowite przecięcie ścięgna Achillesa zostało pomyślnie naprawione, ale pozostawiło pewną niepełnosprawność bez szans na dalszą poprawę.24 490 £ – 30 090 £
Uraz ścięgna Achillesa - Umiarkowany: Częściowe zerwanie ścięgna Achillesa/poważny uraz. Uwzględniane czynniki obejmują wymagane leczenie, poziom bólu i cierpienia, jakąkolwiek niepełnosprawność.12 590 £ – 21 070 £
Uraz ścięgna Achillesa - Łagodny: Pewne uszkodzenie ścięgna Achillesa, które może mieć wpływ na podparcie kostki.7270 £ – 12 590 £
Uraz kostki - Umiarkowany do ciężkiego: Najcięższe urazy stawu skokowego, które mogą spowodować deformację, zwyrodnienie stawów, a nawet amputację.13 740 £ – 50 060 £
Uraz kostki - Łagodny: Mniej poważne urazy kostki, takie jak złamania kostki, skręcenia kostki. Czynniki brane pod uwagę to czas rekonwalescencji, ból, blizny itp.Do 13 740 £
Uraz Ramienia - Wyjątkowo ciężki: Ten zakres kompensacji obejmuje amputację obu całych ramion, amputację pojedynczej ręki lub częściową lub całkowitą amputację ręki. Rozważone zostaną również przyszłe ograniczenia.96 160 £ – 300 000 £
Uraz ramienia - Ciężki: W przypadku poważnych ograniczeń i niesprawności obecnych w jednym lub obu ramionach i powodujących znaczny ból i cierpienie.39 170 £ – 130 930 £
Uraz ramienia - Mniej poważnie: Przedstawiony zakres jest ustawiony dla osób, które doznały ograniczenia w poruszaniu się i/lub niepełnosprawności ramion, ale nastąpiła znaczna poprawa. Proste złamania przedramienia powinny znajdować się na dolnym końcu zamka.19 200 £ – 39 170 £
Kontuzja pleców - Umiarkowana: Poważny uraz górnej lub dolnej części pleców, który może powodować paraliż lub inne powiązane problemy z narządami w dolnych partiach ciała.12 510 £ – 38 780 £
Kontuzja pleców - Łagodna: W przypadku mniej poważnych urazów kręgosłupa, takich jak nadwyrężenia i skręcenia, urazy tkanek miękkich, wypadnięcie dysku, bóle mięśni. Uwzględnione zostaną również takie czynniki, jak czas rekonwalescencji i leczenie.Do 12 510 £
Uraz ucha - Wyjątkowo ciężki: Całkowita utrata słuchu z powodu urazu.90 750 £ – 109 650 £
Uraz ucha - umiarkowany: Całkowita utrata słuchu w jednym uchu. Ostateczna kwota odszkodowania będzie zależała od tego, jak ubytek słuchu wpływa na daną osobę.31 310 £ – 45 540 £
Uraz ucha - Łagodny: Ten zakres kompensacji jest przyznawany za ubytek słuchu w jednym lub obu uszach oraz dla tych, którzy obecnie cierpią na szum w uszach z powodu urazu lub środowiska pracy.do 45000
Uraz łokcia - Ciężki: Całkowite ograniczenie ruchu łokcia, które spowodowało niepełnosprawność lub wymagało operacji.39 170 £ – 54 830 £
Uraz łokcia - Mniej poważny: Z powodu urazu łokcia występuje teraz ograniczenie ruchu w ramieniu, ale nie powoduje to znacznej niepełnosprawności i nie jest wymagana poważna operacja.15 650 £ – 32 010 £
Uraz łokcia - Łagodny: Uraz łokcia, który jest łagodny do umiarkowanego, który teraz powoduje ból, ale całkowity ruch będzie możliwy.Do – 12 590 £
Uraz oka - Wyjątkowo ciężki: Utrata wzroku w jednym oku i pewna utrata wzroku w drugim lub utrata wzroku w obu oczach otrzymają maksymalne odszkodowanie.54 830 £ – 268 720 £
Uraz oka - Umiarkowany: Ten zakres odszkodowania za obrażenia jest przyznawany w przypadku bardzo ograniczonego widzenia w jednym oku lub utraty wzroku w jednym oku.9110 £ – 54 830 £
Uraz oka - Łagodny: Ból oka, problemy ze wzrokiem lub tymczasowa utrata wzroku w oku.2200 £ – 8730 £
Blizna na twarzy - Ciężka: Zniekształcenie twarzy i poważne blizny mogą uzasadniać gdzieś w tym zakresie odszkodowanie za obrażenia. Ciężkość urazu decyduje o wysokości przyznanego odszkodowania.29 780 £ – 97 330 £
Blizna na twarzy - Łagodna: Kwoty te obejmują to, co można uznać za trywialne blizny lub mniej poważne blizny.1710 £ – 13 740 £
Uraz twarzy - Łagodny do ciężkiego: Ten zakres kompensacji obejmuje proste złamania do wielu złamań i złamań okolicy twarzy, na przykład nosa.2320 £ – 36 740 £
Uraz palca - Ciężkie złamania: Ten zakres kompensacji obejmuje ciężkie złamania, których konsekwencjami może być utrata/upośledzenie chwytu, deformacje, częściowa amputacja, ograniczenie funkcji mechanicznych.Do – 36 740 £
Uraz palca - Amputacja paliczków końcowych palców wskazujących/środkowych: W przypadku osłabienia chwytu, ograniczenia ruchu, blizn.W okolicach 24.990 £
Uraz stopy - Wyjątkowo ciężki: Zakres ten obejmuje amputację jednej lub obu stóp oraz wpływ, jaki może to mieć na życie danej osoby.83 960 £ – 201 490 £
Uraz stopy - Umiarkowany do ciężkiego: Poważny uraz jednej lub obu stóp, który powoduje ograniczenie, złamania lub niepełnosprawność stopy.13 740 £ – 70 030 £
Uraz stopy - Łagodny: Zabezpieczenie urazu stopy, który się zregeneruje.Do 13 740 £
Uraz ręki - Wyjątkowo ciężki: Ten zakres kwot odszkodowania obejmuje amputację jednej lub obu rąk lub całkowite unieruchomienie ręki w wyniku urazu.140 660 £ – 201 490 £
Uraz ręki - Bardzo ciężki: Urazy, takie jak całkowita lub skuteczna utrata jednej ręki, która została zmiażdżona, a następnie amputowana, lub większość dłoni i wszystkie palce zostały amputowane.55 820 £ – 109 650 £
Uraz ręki - Drobny: Drobne uszkodzenia tkanek miękkich, rany penetrujące, urazy zmiażdżeniowe, w przypadku których czas rekonwalescencji wynosi zwykle 6 miesięcy lub mniej.Do 4750 £
Uraz głowy - Wyjątkowo ciężki: Ofiary, które nie reagują z powodu poważnego uszkodzenia mózgu i nie reagują lub co można nazwać stanem wegetatywnym.282 010 £ – 403 990 £
Uraz głowy - Umiarkowanie ciężki: Poważnie niepełnosprawny z powodu uszkodzenia mózgu, utraty czucia w kończynach, zmiany osobowości i/lub upośledzenia umysłowego.219 070 £ – 282 010 £
Uraz głowy - Łagodny: Urazy głowy, które nie spowodowały uszkodzenia mózgu lub bardzo minimalne uszkodzenie mózgu, ale uraz głowy może nadal mieć trwałe skutki.2210 £ – 12 770 £
Uraz biodra/miednicy - Najpoważniejszy: Niezwykle ciężki uraz obejmujący wielokrotne złamania miednicy, który prowadzi do innych znacznych niepełnosprawności, takich jak deformacje stawu biodrowego, dysfunkcja seksualna.78 400 £ – 130 930 £
Uraz biodra/miednicy - Mniej poważne: Uraz prowadzący do zmian zwyrodnieniowych, niestabilności nóg, problemów z chodzeniem, ewentualne przyszłe operacje.39 170 £ – 52 500 £
Uraz biodra/miednicy - Drobny: Urazy tkanek miękkich, które całkowicie się zagoją.Do 3950 £
Kontuzja kolana - Ciężki/silny: Niepełnosprawność spowodowana urazem kolana, poważnym uszkodzeniem mięśni, zanikiem mięśni i uszkodzeniem tkanek miękkich.26 190 £ – 96 210 £
Kontuzja kolana - Umiarkowany: Niewielka niepełnosprawność spowodowana urazem kolana, uszkodzeniem mięśnia, chrząstki, urazem tkanek miękkich, który powoduje ból i cierpienie.Do 26 190 £
Uraz nogi - Wyjątkowo ciężki: Amputacja jednej lub obu nóg. Zakres kompensacji uwzględnia również amputację nogi poniżej lub powyżej kolana.97 980 £ – 282 010 £
Uraz nogi - Umiarkowany do ciężkiego: Urazy nogi, które spowodowały ograniczenie ruchu i niepełnosprawność, które mogą mieć prognozę na całe życie.27 760 £ – 96 250 £
Uraz szyi - Wyjątkowo ciężki: Bardzo ciężkie urazy szyi, powodujące problemy z poruszaniem się w innych częściach ciała.45 470 £ – 148 330 £
Uraz szyi - Umiarkowany do ciężkiego: Złamania szyi, powodujące ból przy poruszaniu, powodujące sztywność i niemożność pełnego wykorzystania ruchu szyi osoby.7890 £ – 38 490 £
Uraz szyi - Łagodny: Urazy typu Whiplash mogą zależeć od tego, jak długo trwa uraz, jak bolesny jest uraz i jakie są długoterminowe rokowania.Do 7890 £
Uraz nosa - Ciężki/silny: Poważne/wielokrotne złamania nosa, które spowodują trwałe uszkodzenie i/lub wymagają szeregu operacji w celu naprawy.10 640 £ – 23 130 £
Uraz nosa - Umiarkowany: Umiarkowane urazy nosa, takie jak złamania nosa z przemieszczeniem, które nie wymagają operacji.2520 £ – 3150 £
Zespół stresu pourazowego - Ciężki: W najcięższych przypadkach zespołu stresu pourazowego z trwałymi skutkami urazu źle wpływającego na osobę, uniemożliwiającego jej pracę lub funkcjonowanie w pobliżu urazu, wypłaty odszkodowania mogą mieścić się w tym zakresie.59 860 £ – 100 670 £
Zespół stresu pourazowego - Umiarkowany: Zespół stresu pourazowego, w przypadku którego jakiekolwiek trwałe skutki nie są rażąco upośledzające osobę, w dużej mierze wyzdrowiał.8180 £ – 23,15 £
Uraz ramienia - Ciężki: Paraliż, drętwienie kończyn, ograniczenie ruchu z powodu urazu szyi i barku.12 770 £ – 48 030 £
Uraz ramienia - Łagodny: Uszkodzenie tkanki miękkiej, które powinno zregenerować się w ciągu roku lub nieco dłużej i powoduje lub powodowało umiarkowany ból.Do 7890 £
Uraz palca - Wyjątkowo ciężki: Amputacja wszystkich palców. W zależności od tego, czy amputacja była traumatyczna, czy chirurgiczna, może wpływać na poziom kompensacji.36 520 £ – 56 080 £
Uraz palca - Ciężki: Amputacja dużego palca.W okolicach 31.310 £
Uraz palca - Poważny: Liczne złamania, zmiażdżone palce.9600 £ – 13 740 £
Uraz palca - Drobny: Drobne urazy palców u stóp, takie jak proste złamania, po których oczekuje się całkowitego wygojenia, oraz urazy krótkotrwałe.Do 5590 £
Uraz nadgarstka - Bardzo ciężki: Uraz nadgarstka powodujący całkowitą utratę funkcji.47 620 £ – 59 860 £
Uraz nadgarstka - Mniej poważnie: Złamany nadgarstek powodujący trwałą niepełnosprawność, taką jak ciągły ból/sztywność.12 590 £ – 24 500 £
Uraz nadgarstka - Umiarkowany: Złamania nadgarstka, urazy tkanek miękkich, w przypadku których rekonwalescencja jest zakończona lub oczekuje się, że zostanie zakończona, ale może trwać dłużej niż 12 miesięcy.Do 10 350 £
Uraz nadgarstka - Drobny: Nieskomplikowane złamanie Collesa i drobne złamania nadgarstka.Do 7430 £

Czy kalkulator cennik Odszkodowania w UK jest pomocny?

Czy kalkulator cennik odszkodowania w UK może być pomocny w wyliczeniu kwoty rekompensaty? Biorąc pod uwagę powyższe możemy się, chyba zgodzić, że tak. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że wszystkie wyliczenia mogą być jedynie orientacyjne.

Dokładniejsze figury zostaną przedstawione po zakończeniu działań medycznych i podliczeniu strat.

Zastrzeżenie:

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat odszkodowań w UK i nie zastępują profesjonalnej opinii prawniczej, lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów prawnych, zdrowotnych powypadkowych skontaktuj się odpowiednio z prawnikiem, lekarzem.

Pokrewne wpisy:

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.