...
Strona Główna » Obrażenia » Odszkodowanie UK komisja lekarska
komisja lekarska

Odszkodowanie UK komisja lekarska

Komisja lekarska po wypadku w UK. Jeśli składasz wniosek o odszkodowanie, być może będziesz musiał wziąć udział w wizycie / komisji lekarskiej,

Spis treści

Jeśli składasz wniosek o odszkodowanie za obrażenia ciała, być może będziesz musiał wziąć udział w wizycie / komisji lekarskiej, w celu oceny Twojego roszczenia.

 

Istnieją dwa elementy odszkodowania za obrażenia ciała:

 

 • Odszkodowania specjalne – zasadniczo płatność na pokrycie wydatków bieżących, takich jak koszty leczenia, podróży, leków itp. oraz wszelkie straty finansowe, jeśli nie jesteś w stanie pracować z powodu odniesionych obrażeń.

 

 • Szkody ogólne – zapłata za ból, cierpienie i utratę udogodnień (na przykład niemożność uczestniczenia w rzeczach, z których wcześniej korzystałeś) poniesionych w wyniku wypadku.

Dlaczego konieczne jest badanie lekarskie?

Ogólne szkody będą zależeć od wszystkich lub niektórych z następujących czynników:

 

 • Ciężkość urazu
 • Obecność i stopień jakiegokolwiek bólu
 • Jak to wpłynęło na codzienne życie
 • Stopień zależności od innych
 • Jak długo będą utrzymywać się objawy
 • Wszelkie inne działania niepożądane, takie jak depresja
 • Możliwość kontynuowania pracy
 • Wiek i oczekiwana długość życia

 

Badanie lekarskie pozwala ekspertowi ocenić zakres obrażeń, ustalić zakres bólu i cierpienia oraz czas potrzebny do pełnego wyzdrowienia.

 

Opinia medyczna potwierdzi Twoje roszczenie i będzie stanowić podstawę oceny ewentualnej wypłaty odszkodowania.

badanie lekarski

Co się dzieje podczas badania?

Wyznaczony lekarz rozpocznie od omówienia okoliczności wypadku i wpływu, jaki wywarł on na Ciebie.

 

Pytania będą obejmować:

 

 • Jak rozległe są twoje obrażenia?
 • Czy miałeś jakieś wcześniej istniejące warunki, które pogorszyły się z powodu wypadku
 • Jeśli miałeś podobne obrażenia z poprzednich wypadków
 • Jakie leczenie miałeś w przypadku urazów
 • Czy musiałeś wziąć wolne w pracy?
 • Czy potrafisz wykonywać codzienne zadania, czy potrzebujesz pomocy, aby je wykonać?

 

Następnie lekarz przeprowadzi badanie fizykalne, aby ocenić twoje obrażenia, leczenie, jakiego będą wymagać i czas, jaki może zająć ich wyleczenie.

 

Korzystając ze swojej wiedzy i znajomości podobnych przypadków, lekarz sporządzi protokół dla sądu. Ponieważ ocena dostarcza dowodów na odniesione obrażenia i wpływ, jaki mogą one mieć na Twoje życie – zarówno teraz, jak i w przyszłości – jest kluczowym elementem pomagającym sędziemu w obliczeniu należnej kwoty odszkodowania.

Czy będę potrzebował tylko jednego badania lekarskiego?

Czasami lekarz może uznać, że potrzebne jest dalsze badanie przez eksperta zajmującego się inną dyscypliną medyczną. Może na przykład zalecić ocenę przez psychiatrę, jeśli w wyniku wypadku dotknęły Cię objawy psychiczne.

 

Ponadto, jeśli twoje urazy są złożone, być może będziesz musiał przeprowadzić dalsze oceny w czasie, aby określić długoterminowy powrót do zdrowia. Może to mieć wpływ na wysokość przyznanej rekompensaty.

Jak ważna jest komisja lekarska?

Twój prawnik będzie walczył o jak najlepsze odszkodowanie dla Ciebie. Jednak nawet wysoce doświadczony panel prawników mających doskonałe wyniki w wygrywaniu roszczeń z tytułu obrażeń, nie będzie mógł zrobić za wiele bez komisji lekarskiej.

Zastrzeżenie:

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat odszkodowań w UK i nie zastępują profesjonalnej opinii prawniczej, lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów prawnych, zdrowotnych powypadkowych skontaktuj się odpowiednio z prawnikiem, lekarzem.

Pokrewne wpisy:

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.