...
Strona Główna » Wypadki UK miejsca publiczne » Wypadek w miejscu publicznym UK
Wypadek w miejscu publicznym UK Odszkodowanie
Odszkodowanie w UK miejsce publiczne

Wypadek w miejscu publicznym UK

Wypadki w miejscach publicznych UK to częste przypadki zaniedbania po stronie osób trzecich. Najczęstsze z nich w supermarketach za sprawą mokrej podłogi.

Spis treści

Jeśli uległeś wypadkowi w supermarkecie a okoliczności wskazują na to, że to wina sklepu skontaktuj się z nami niezwłocznie aby omówić dalsze działania celem uzyskania należnego odszkodowania.

Możesz doznać obrażeń w parku, sklepie, restauracji lub na drodze, z których wszystkie są klasyfikowane jako „miejsca publiczne”, czyli wszędzie tam, gdzie ogół społeczeństwa ma legalny dostęp.

Organizacja, która mogłaby zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie doznane obrażenia, zostanie ustalona na podstawie ustalenia, kto sprawował kontrolę nad daną przestrzenią, właścicielem nieruchomości, zarządzaniem oraz czy jest to rada lokalna, czy prywatna firma/organizacja.

Każde miejsce publiczne, do którego ma dostęp ogół społeczeństwa, musi być dla nich bezpieczne, a upewnienie się, że tak jest, należy do osób sprawujących kontrolę. Wynika to z faktu, że mają oni wobec ogółu społeczeństwa „obowiązek dbałości” o zapewnienie im zdrowia i bezpieczeństwa podczas przebywania na ich terenie.

Ile odszkodowania mogę otrzymać?

Za obrażenia powstałe w wyniku wypdku w miejscu publicznym można otrzymać następujące kwoty:

URAZ Notatki Wytyczna kwota odszkodowania
Umiarkowane obrażenia szyi Urazy, które mogą spowodować uszkodzenie dysku. Może powodować trwałe uszkodzenia, ból i dyskomfort 7410 GBP do 23460 GBP
Umiarkowane obrażenia pleców Uszkodzenie więzadeł i mięśni. Może znacznie pogorszyć istniejący stan 11730 GBP do 26050 GBP
Poważne obrażenia barku Zwichnięcie barku. Konsekwencją może być złamanie kości ramiennej wraz z negatywnym wpływem na ruch 11980 GBP do 18020 GBP
Złamany obojczyk/obojczyk W zależności od ciężkości urazu i tego, jak trwałe mogą być uszkodzenia od 4830 GBP do 11490 GBP
Urazy biodra/miednicy Poważne urazy miednicy lub biodra bez trwałej niepełnosprawności 24950 GBP do 36770 GBP
Mniej poważne obrażenia ręki Może początkowo spowodować znaczną niepełnosprawność. Odzyskanie może być możliwe 18020 GBP do 36770 GBP

Zastrzeżenie:

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat odszkodowań w UK i nie zastępują profesjonalnej opinii prawniczej, lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów prawnych, zdrowotnych powypadkowych skontaktuj się odpowiednio z prawnikiem, lekarzem.

Pokrewne wpisy:

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.