...
Strona Główna » Pozostałe » Odszkodowanie UK Prawnik No Win No Fee
Odszkodowanie w UK prawnik no win no fee

Odszkodowanie UK Prawnik No Win No Fee

Odszkodowanie w UK prawnik No Win No Fee Wyjaśnienie roszczeń z tytułu wypadku „No Win No Fee”. Kiedy nie musisz płacić z góry?

Spis treści

Jak być może wiesz, jeśli odniosłeś obrażenia w wyniku wypadku spowodowanego przez kogoś innego, możesz ubiegać się o odszkodowanie za swoje cierpienie. Reprezentacja prawna powinna ułatwić proces rozpatrywania roszczeń i zwiększyć Twoje szanse na wygranie sprawy.

Nie powinieneś jednak obawiać się kosztów korzystania z pomocy prawnika, który pomoże Ci dochodzić roszczeń, ponieważ wielu z nich oferuje usługę No Win No Fee. W tym przewodniku wyjaśnimy, co oznacza zasada No Win No Fee, kiedy będziesz musiał zapłacić prawnikowi i co się stanie, jeśli Twoje roszczenie zostanie utracone.

Co to jest roszczenie z tytułu wypadku „No Win No Fee”?

Co to jest roszczenie z tytułu wypadku „No Win No Fee”?

Prawnicy oferujący usługę „No Win No Fee” w przypadku każdego roszczenia z tytułu wypadku, które przyjmują noznacza, że:

 

  • Nie ma potrzeby uiszczania opłat prawnych z góry, co oznacza, że wnioskodawca nie ponosi ryzyka finansowego.
  • Jeśli Twoje roszczenie zakończy się niepowodzeniem, nie będziesz musiał uiszczać opłat prawnych.
  • W przypadku wygrania roszczenia zapłacisz swojemu prawnikowi opłatę za sukces.

 

W przeszłości można było uzyskać pomoc prawną w celu sfinansowania niektórych roszczeń z tytułu obrażeń ciała. Kiedy to się zmieniło, wprowadzono umowy dotyczące opłat warunkowych (CFA), aby potencjalni wnioskodawcy nadal mogli uzyskać dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Korzystanie z CFA pozwala ubiegać się o odszkodowanie za obrażenia ciała bez ryzyka finansowego.

 

Co to jest opłata za sukces w przypadku roszczenia z tytułu wypadku bez wygranej i bez opłaty?

Przed 2013 r., jeśli wygrałeś sprawę o odszkodowanie za obrażenia ciała, koszty Twojego adwokata były pokrywane przez pozwanego.

Ponieważ prawo się zmieniło, nie jest to już możliwe i musisz teraz zapłacić własną opłatę za sukces. Jednak, aby zrekompensować część tego obciążenia, poziom rekompensat został zwiększony o 10%, gdy nowe przepisy weszły w życie.

Kiedy Twój prawnik wyśle Ci kopię Twojego CFA, wyjaśni, jaką opłatę za sukces zapłacisz, jeśli Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone pomyślnie. Opłata za sukces to procent wynagrodzenia, które otrzymujesz.

Typowy procent braku wygranej bez opłat

Opłata za sukces jest wykorzystywana do pokrycia pracy i wysiłku włożonego przez prawnika w celu wygrania roszczenia. Co ważne, składając wniosek o odszkodowanie za brak wygranej, brak opłaty, zapłacisz prowizję za sukces dopiero po uzgodnieniu ostatecznej kwoty odszkodowania. Nie zostaniesz poproszony o zapłacenie z góry za pracę adwokata.

Czy kwalifikuję się do złożenia wniosku o odszkodowanie „No Win No Fee”?

Jak widać, każdy prawnik oferujący usługę No Win No Fee weźmie na siebie większość ryzyka finansowego związanego z dochodzeniem odszkodowania. W związku z tym zaproponują przyjęcie roszczeń tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona możliwość wygrania roszczenia. Zanim wyrażą zgodę na pracę dla Ciebie, sprawdzą, czy:

  • Pozwany w Twojej sprawie miał wobec Ciebie prawny obowiązek dochowania należytej staranności; I
  • Pozwany dopuścił się zaniedbania; I
  • Z powodu tego zaniedbania doszło do wypadku, w wyniku którego zostałeś ranny.

Obowiązek opieki to coś, co wynika z określonych praw. Na przykład sprzedawca musi starać się, aby jego sklep był jak najbardziej bezpieczny dla klientów ze względu na ustawę o odpowiedzialności najemcy z 1957 r. Podobnie ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. oznacza, że pracodawca powinien podjąć rozsądne kroki, aby zapewnić ci bezpieczeństwo podczas pracy.

Zanim zaoferuje usługę No Win No Fee, Twój prawnik sprawdzi, które prawo ma zastosowanie i rozważy wszelkie inne dowody, które mogłyby zostać wykorzystane do udowodnienia, w jaki sposób odniosłeś obrażenia.

Typowe rodzaje roszczeń z tytułu wypadku bez wygranej bez opłat

no win no fee
Image by Freepik

Potencjalnie możesz złożyć roszczenie z tytułu wypadku No Win No Fee za każdy rodzaj wypadku spowodowanego zaniedbaniem innej osoby. Niektóre z najczęstszych spraw, którymi zajmują się nasi prawnicy to:

 

  • Roszczenia z tytułu wypadku drogowego. Gdzie kierowcy, pasażerowie, rowerzyści, piesi i inni użytkownicy dróg mogliby otrzymać odszkodowanie za obrażenia spowodowane zaniedbaniem innego użytkownika drogi.
  • Roszczenia z tytułu obrażeń przy pracy. Możesz otrzymać odszkodowanie za urazy w miejscu pracy, jeśli wypadek miał miejsce z powodu nieodpowiedniego przeszkolenia, braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, wadliwych maszyn lub innych form zaniedbania.
  • Roszczenia z tytułu wypadku w miejscu publicznym. Nasi prawnicy ds. obrażeń ciała mogą pomóc Ci ubiegać się o odszkodowanie za wypadki w sklepach, hotelach, siłowniach, na dworcach kolejowych lub w innych miejscach publicznych, jeśli wypadek został spowodowany przez czyjeś zaniedbanie.
  • Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych. Jeśli ucierpiałeś, ponieważ pracownik służby zdrowia popełnił błąd podczas leczenia lub podczas diagnozowania choroby, możesz kwalifikować się do ubiegania się o odszkodowanie na zasadzie No Win No Fee.

 

Jeśli uważasz, że odniosłeś obrażenia w wyniku czyjegoś zaniedbania, zadzwoń do prawnika No Win No Fee, aby sprawdzić, czy będzie mógł pomóc Ci rozpocząć roszczenie o odszkodowanie w ramach zasady No Win No Fee.

Jaki jest limit czasowy na złożenie wniosku o odszkodowanie z tytułu wypadku bez wygranej i bez opłaty?

Jeśli zdecydujesz się dochodzić roszczenia z tytułu wypadku No Win No Fee, obowiązywać będzie 3-letni termin. To rozpocznie się od dnia, w którym doznałeś urazu lub kiedy Twoje obrażenia zostały zdiagnozowane przez lekarza.

 

Jeśli chcesz współpracować z prawnikiem zajmującym się obrażeniami ciała, sugerujemy jak najszybsze rozpoczęcie procesu o odszkodowanie, aby dać mu dużo czasu na zebranie dowodów i dowodów medycznych.

Zastrzeżenie:

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat odszkodowań w UK i nie zastępują profesjonalnej opinii prawniczej, lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów prawnych, zdrowotnych powypadkowych skontaktuj się odpowiednio z prawnikiem, lekarzem.

Pokrewne wpisy:

Kontakt

© odszkodowaniewuk.com – all rights reserved

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.